Om kretsting

Av: Endre Helland. Opprettet: 11/02-07 kl. 23.00.
Sist oppdatert: 06/04-08 kl. 17.49.

Krestinget er kretsens øverste organ. Her stiller gruppene med sine delegater der planer, økonomi og speiderpolitiske spørsmål settes på dagsorden og diskutteres. Kretstinget velger bla. kandidater som skal sitte i Kretsstyret og delegater som sendes til Speidertinget, Norges speiderforbunds høyeste organ.

Kretstinget avholdes ordinært to ganger i året.

På vårparten, som oftes i februar eller mars avholdes kretstingets årsmøte. Dette møtet skal normalt behandle årsmelding og regnskap, og foretar valg av delegater og representanter som skal velges til forskjellige organer.
På høsten, som oftest i november, avholdes kretsting der budsjett og aktivitetsplan for påfølgende år behandles.

I tillegg til ordinære saker kan alle delegater på forhånd fremme saker de ønsker behandlet av Kretstinget. Dette kan være seg drift av kretsen, ønsker om aktivitet eller politiske spørsmål en ønsker behandlet på forbundsnivå, men med en uttalelse fra kretsen.

Mer om bestemmelser for kretsting finnes i Grunnregler og lover for NSF

Inkallinger til tidligere Kretsting finner du her

Protokoller fra tidligere Kretsting finner du her

Retningslinjer for Hordaland Krins sine kretsting finner du her
(dette er et supplement til NSFs Grunnregler og lover)