Pekere

Organisasjon

Speiderorganisasjoner vi tilhører eller samarbeider med

Norges speiderforbund
http://www.speiding.no/
Speiderbasen
http://www.speiderbasen.no/
WOSM: World Scout Movement
http://www.scout.org/
WAGGGS: The World Association of Girl Guides and Girl Scouts
http://www.wagggsworld.org/
Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
http://www.kmspeider.no/bjorgvin/
Norges KFUK-KFUM-speidere
http://www.kfuk-kfum-speiderne.no/
Ryvarden krets
http://ryvarden.speiderkrets.no/
Rovernes beredskapsgrupper
http://www.speiding.no/om_oss/?side=organisasjon.nettverk.beredskapsgrupper
6. Bergen St. Georgsgilde
http://www.landseer.no/

Grupper

Grupper i kretsen

1. Skjold
http://skjoldspeider.org/
18. Bergen VS
http://www.18bergen.org/
1. Storåsen
http://1.storasen.speidergruppe.org/
1. Laksevåg
http://www.laksevag.org/
4. Bergen-Sandviken
http://www.4bergen.no/
1. Øvsttun
http://www.ovsttun.org/
Bønes
http://www.bonesspeiderne.no/
Arna MSK
http://www.arna-misjonsmenighet.no/
1. Lone
http://1.lone.speidergruppe.org/
1. Fjøsanger
http://www.fjosanger.no/
23. Bergen
http://23.bergen.no
Ulriken
http://ulriken.org
Sandsli speidergruppe
http://sandslispeiderne.wordpress.com/
16. Bergen
http://www.16bergen.no
Bergen MS
http://www.bergenms.no
EFFUS R.L (23. Bergen og Ulriken roverlag)
http://www.effus.no
Hausspeidarane
http://hausspeidarane.com
Fanafjell speidergruppe
http://www.fanafjell.no/
Lilandspeiderne
http://www.lilandspeiderne.no/
Speidergrupper i Hordaland
http://www.speiding.no/kart/?gruppe=74;krets=11

Samarbeidspartnere

Andre

Andre interessante pekere

Hold Norge rent
http://www.holdnorgerent.no
Speidernes frimerkebank
http://www.home.no/frimerkebanken/
friluftsleiren.no
http://www.friluftsleiren.no
Speidersenteret - utleie av møtelokaler m. m.
http://speidersenteret.no
Speidermuseet
http://www.speidermuseet.no
Nettbutikk med speiderartikler
http://www.alltidberedt.com
Landsleir Stavanger 2013
http://www.stavanger2013.no/