Kretsstyret inviterer til møte om rekruttering

Av: Louise Pettersen. Opprettet: 28/05-10 kl. 09.56.
Sist oppdatert: 28/05-10 kl. 10.09.

I kretsen har vi det siste året hatt flere nystartprosjekter på gang, noe som har ført til flere nye speidergrupper. Imidlertid er det like viktig å ta vare på de gruppene vi allerede har:

Kretsstyret vet at det er grupper i kretsen som sliter med lave medlemstall eller manglende ledere eller som av andre grunner kanskje godt kunne tenke seg litt hjelp fra krets og kretsstyret. Derfor vil kretsstyret gjerne invitere alle speidergrupper som kanskje føler at de sliter litt i motbakke til et møte på speidersenteret onsdag den 9.juni kl 1830 der vi gjerne vil høre litt om hvordan ståa er hos de ulike gruppene, hva de trenger hjelp til og hvordan kretsen og styret kan hjelpe dem. Alle ledere er hjertelig velkomne.

Vi er selvsagt også interessert i å vite litt om hvordan det står til hos grupper som har høye medlemstall og vil gjerne høre om erfaringer og ideer fra disse gruppene, men fokus på nevnte møte er altså de gruppene som trenger hjelp til å øke medlemstall, rekruttere ledere osv.

Av ting som kan være interessant å nevne, og som vi gjerne tar opp 9.juni, er at kretsen ifm nystartprosjektene har utviklet et rekrutteringsopplegg med speideraktiviteter og foreldremøte som vi føler at fungerer godt, og som vi godt kan tenke oss at vil fungere tilsvarende godt for eksisterende grupper. Kretsen har mye utstyr til bruks på slike arrangementer, og det har antagelig mange speidergrupper også. Vi har laget en "hva er speiding"-presentasjon til å vises på et foreldremøte/lederrekrutteringsmøte, samt brosjyrer til å dele ut. Oppstart-/rekrutteringsarrangementene har vi tidligere holdt på skoler og kjøpesentre og det har fungert godt i praksis. I tillegg har vi jobbet med en Startpakke til nye speidergrupper, som inneholder ferdige planlagte møte- og turopplegg (dags- og overnattingstur) for en hel sesong. Det er ikke noe i veien for at eksisterende grupper som trenger det kan få denne Startpakken også, hvis den kan hjelpe nye ledere i en gruppe, er ingenting bedre enn det.

Kretsstyret er til for kretsens grupper, og vi håper derfor at møtet 9.juni vil være interessant for gruppene.

Vel møtt!