Fylkestur... :)

Av: Louise Pettersen. Opprettet: 08/12-13 kl. 20.27.
Sist oppdatert: 08/12-13 kl. 20.28.

Besøk av alle speidergrupper står på dagsorden, og undertegnede har så smått begynt på visittrunden.

Alle gruppeledere har fått en epost med oppmodning om å invitere meg på besøk til et ledermøte. Svært mange har svart, men fremdeles er det omtrent 15 grupper som ikke har latt høre fra seg. Jeg oppfordrer dem til å gi et lite pip!

Ønsket er å få delta på et ledermøte og høre litt om hvordan det står til i gruppen, hva man er flink til eller ikke så flink til, hva man savner eller får for mye av hos kretsen osv. Vi er mottagelige for alle innspill!

Tidligere i november ble det holdt lederkveld på Akvariet om vekst, med særlig fokus på frafall og hvordan dette kan hindres. Hordaland er en av de få kretsene med jevn vekst i forbundet, men vekst er mer enn bare nystart. Om medlemmer kan holdes på litt lengre, vil dette også føre til vekst, men også økt stabilitet i gruppenes medlemmasse. Også fremover på nyåret er planen å jobbe videre med temaet frafall.