Innkalling til kretsting onsdag 18. november 2015

Av: Endre Helland. Opprettet: 05/11-15 kl. 00.09.
Sist oppdatert: 11/11-15 kl. 12.26.

Det kalles inn til kretsting onsdag 18. November 2015 kl. 17.30 til kl. 21.00 på Storetveit Skole.

Denne innkallingen sendes til kretsens gruppeledere og den legges ut på kretsens heimesider/ facebook, da delegatlister fra gruppene ikke er sendt inn til kretskontoret.

Sted: Storetveit Skole

Vi oppfordrer gruppelederne til også å formidle invitasjonen, slik at alle aktuelle medlemmer får tilgang til den.

Fra kretsleiren får vi høre leirsjef Alf Johan Knag fortelle om årets store begivenhet på Ænes.

Program:

17:30 Registrering og matservering

18:00 Åpning

18:05 Foredrag

19.40 Pause

19.50 Kretsting

20.45 Avslutning

Saksliste kretsting:

0. Åpning

1. Konstituering

2. Orienteringer

3. Terminliste 2016

PAUSE

4. Budsjett 2016

5. Avslutning

Forslag til vedtak i aktuelle saker

Sak 3: Terminliste 2016

Aktivitetsplanen er lagt ut på kretsens hjemmesider/ facebook.

Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:

Terminliste 2016 vedtas.

Sak 4: Budsjett 2016

Forslag til budsjett for 2016 er lagt ut på kretsens hjemmesider/ facebook.

Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:

Budsjett for 2016 vedtas.

VELKOMMEN

Kretsstyret

Se også: