P1000187

Inngang

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

Alle som kom blei tatt i mot med flagg og banner. Nokre av flagga vart også holdt av dei nybakte Norgesmestrene.

P1000192

Presentasjon

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

Det vart laga ein presentasjon med bilder av Erik sitt lange speiderliv.

P1000200

Ordføraren talar

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

P1000211

Krinsleiar Ragnar Pettersen talar

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

P1000216

Bjarne Eide taler

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

P1000218

Krinsleiar og Erik Næsgaard

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

P1000223

Sølvrekka

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

Dei tre nolevande i krinsen som har fått Kongens fortjenestemedalje i sølv: Bjarne Eide Erik Næsgaard Lilli Hantho

Se også: