Krinsleiar Ragnar Pettersen talar

Fotograf: Jens Kleiven

Dato: 14-06-2011

Arrangement: Utdeling av Kongens fortjenestemedlaje

P1000211

1 2 3 4 5 6 7

Se også: